Стикери

2.50 лв.4.50 лв. Без ДДС

Видове стикери:

Общи условия А4 и А5
Дезинфекция А4 и А5
Техника за хигиена на ръцете със сапун и вода А4 и А5
Поставяне на лични предпазни средства А4 и А5
Сваляне на лични предпазни средства А4 и А5
Асансьор d 200 и d 100
Дистанция d 200 и d 100
Забранена струпването на хора d 200 и d 100
Кошче за за отпадъци d 200 и d 100
Вход/Изход 300 х 100 мм

ИЗБЕРЕТЕ ВЪЗМОЖНОСТ: