Фирма ФОЛИАРТ ООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-6.002-0468-C01 по проект „Възстановяване на МСП […]
В изпълнение на договор № BG16RFOP002-2.040-0760-C02 „Подобряване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал на […]
В изпълнение на договор № BG16RFOP002-2.040-0760-C02 „Подобряване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал на […]
„Фолиарт“ стартира изпълнението на проект „Подобряване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал на „Фолиарт“ […]