Карта Закуска

Карта закуска за врата, щанцована:
Печат:

  • 1 + 1 цвята
  • 2 + 2 цвята
  • 4 + 4 цвята

*Задължително готов текстов файл на Microsoft Office Word

Минимален тираж – 250 бр.

Описание

.