БСК се довери на "ФолиАрт" за списанието Noblesse Oblige

БСК се довери на „ФолиАрт“ за списанието Noblesse Oblige

На 22 март 2019 г. излиза първият брой на сп. Noblessе Oblige – издание на Българската стопанска камара (БСК), което ще се разпространява безплатно сред членовете на Камарата. Отпечатването на списанието беше поверено на „ФолиАрт“, като партньор, покриващ всички стандарти за качество и коректност. Първият брой е посветен на Световния ден на водата – 22 март, и представя членове на БСК – фирми и браншови организации, които ползват водата за ресурс и/или са посветили дейността си на грижата за околната среда. “Благородството задължава да предадем другиму знанието за това как сме осъществили и извоювали своите битки“, казва в уводната статия на списанието председателят на БСК Радосвет Радев. Списанието ще е… Вижте още

Continue Reading

БСК: „ФолиАрт“ ни пести време и средства

„ФолиАрт“ ООД се отличава не само с високото качество на продукцията, но преди всичко с адаптивността да реагира бързо, адекватно и професионално на всяко запитване. Българската стопанска камара, като обединение на българския бизнес, разчита на „ФолиАрт“ ООД при изработката на корпоративни рекламни материали, както и за отпечатването на специализирани издания – списания, брошури, наръчници и др. „ФолиАрт“ ООД работи винаги в срок, с внимание към детайла, при спазване на всички правила за бизнес етика. За нас съвместната работа с „ФолиАрт“ е привилегия и удоволствие. Екипът на „ФолиАрт“ ни пести време и средства, а резултатът винаги е отличен.

Continue Reading

„Егмонт България“: Печатница „ФолиАрт“ е въвела високи стандарти за качество, което се постига благодарение на инвестиции в техника и обучение на персонала

Печатница „ФолиАрт“ ООД е важен партньор на издателството „Егмонт България“. За последните няколко години там е отпечатана значителна част от книжната продукция на „Егмонт България“. За всяка възложена поръчка се сключва договор, който регламентира деловите условия, конкретните производствени цени и датите на залагане и предаване на готовата продукция. Печатница „ФолиАрт“ ООД стриктно спазва договореностите, като не допуска закъснения в предаването на готовата продукция. Офертите за цените на изработка се предоставят навреме, детайлно специфицирани. Персоналът на печатницата има висока делова култура, като отношението към клиентите е професионално и коректно. Печатница „ФолиАрт“ е въвела високи стандарти за качество, което се постига благодарение на инвестиции в техника и обучение на персонала. Отличното полиграфично… Вижте още

Continue Reading

Община Каварна: „ФолиАрт“ работи качествено, прецизно и в срок

С настоящата референция удостоверявам, че „ФолиАрт“ ООД – Добрич, има успешно изпълнен договор с община Каварна от 26.11.2012 г., сключен на основание чл. 101е от Закона за обществените поръчки за „Изготвяне на материали за информация и публичност“ по договор № BG161РO001/4.1-03/2010/061, проект «Подобряване на енергийната ефективност на детска ясла «Щастливо детство» – гр. Каварна, финансиран по ОП «Регионално развитие 2007-2013 г.». «ФолиАрт» ООД изпълни професионално и съгласно техническото задание всички дейности качествено, прецизно и в срок. Видовете работи по изпълнение на горепосочения договор включват: изготвяне на брошури, обяснителна табела и др. Позволявам си да информирам и други възложители, че «ФолиАрт» ООД е коректен изпълнител по договора за изготвяне на материали… Вижте още

Continue Reading

Община Добрич: Екипът на „ФолиАрт“ се отличава с безспорен професионализъм и компетентност

Настоящото се издава на „ФолиАрт“ ООД – Добрич, с ЕИК 834057238, в уверение на това, че дружеството е изпълнило договор с предмет „Услуги по осигуряване на информация и публичност по проект „Йовковият Добрич – съвременна туристическа дестинация“, по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161РО001/3.1-03/2010/020, който се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Регионално развитие“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Договорът е сключен на 29.07.2012 г. и изпълнен на 08.08.2013 г. в съответствие с нормативните изисквания. Договорът е на стойност 6540 лв. без ДДС. Дейностите по осигуряване на информация и публичност по проекта са: изработване и монтиране на временни билбордове и постоянни обяснителни… Вижте още

Continue Reading

Община Добрич: С удоволствие препоръчваме „ФолиАрт“ като отговорен и всеотдаен партньор

Настоящата се издава на „ФолиАрт“ ООД – гр. Добрич, в уверение на това, че дружеството е изпълнило договор с предмет „Осигуряване на информация и публичност на проект „Устойчивост, мобилност, достъпност в трансграничния регион Констанца – Добрич – транспортна инфраструктура“ SMART, MS CODE 114, по Договор №49417/28.06.2011 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програма за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007-2013 г. Договорът е на стойност 10 367,49 лв. без ДДС. Дейностите по осигуряване на информация и публичност по проекта са: изработване и монтиране на временни билбордове и постоянни табели в зоната на интервенция по време на изпълнение на СМР, организиране и провеждане на пресконференция, публикуване на прессъобщения в местни,… Вижте още

Continue Reading

„Добруджански хляб“ АД: „ФолиАрт“ работи на конкурентни цени и условия, прецизно и коректно

С настоящата референция бихме искали да изкажем удовлетвореността си от отлично свършената работа по изработка на рекламни материали по сключен договор за 2012 г. между „Добруджански хляб“ АД и фирма „ФолиАрт“ ООД. Избрахме „ФолиАрт“ ООД за изпълнител на рекламните ни материали за 2012 г., поради познаването на работата им от дългогодишното ни партньорство, конкурентни цени и условия, които бяха предложени. Рекламните материали, произведени през 2012 г. от „ФолиАрт“ ООД за „Добруджански хляб“, са стикери, каталози, тениски, плакати, дипляни, листовки, календари, торби. Всички поръчки бяха изпълнени в договорените срокове, прецизно и коректно. „ФолиАрт“ ООД разполага с квалифицирани служители, които са доказали своя професионализъм в процеса на съвместната ни работа. Екипът им… Вижте още

Continue Reading

Областна управа Добрич: „ФолиАрт“ работи отговорно и с високо ниво на професионализъм

С настоящата референция изказваме задоволството си от изпълнението от страна на „ФолиАрт“ ООД – Добрич на „Договор за отпечатване на избирателни бюлетини за гласуване за общински съветници, кметове на общини и кметове на кметства на територията на област Добрич“ за Избори 2011 г., сключен въз основа на спечелена обществена поръчка. Изразяваме своята удовлетвореност от качеството и професионализма на изпълнение, спазването на сроковете по договора и коректността на взаимоотношенията, проявени от страна на фирмата при изпълнението на поетите ангажименти. С настоящата препоръка декларираме, че всички дейности по договора са извършени в съответствие с нормативните изисквания, като постигнатите резултати напълно отговарят на нашите изисквания. Препоръчваме „ФолиАрт“ ООД – Добрич като фирма, която… Вижте още

Continue Reading

ТПП-Добрич: Разчитаме на лоялността и високата стойност на услугите на „ФолиАрт“

Търговско-промишлена палата – Добрич, ползва услугите на „ФолиАрт“ ООД за печат на 10 книги с фотографии и текст на 11 езика по проект Signs in the City (2007 г.) и проект Beyond Signs in the City (2009 г.) и дизайн, изработка и печат на промоционални материали – банери, флайери и постери по проект „ISO QUAM“. Избрахме „ФолиАрт“ ООД като изпълнител, поради високото качество на услугата, която предлага, поради гъвкавостта и готовността да реагира адекватно на нашите изисквания. Наблюденията ни показват, че „ФолиАрт“ ООД разполага с отличен екип от квалифицирани специалисти с подчертано професионално отношение към поставените задачи и креативност при изпълнението им. Отчитаме, че съвместната ни работа е изключително ползотворна.… Вижте още

Continue Reading