Фолиарт ООД

Добрич 9300, Бул. „25-ти Септември“ 49  

(+359) 058 651 666
(+359) 058 651 676
(+359) 058 602 200
email: foliart@foliart.net

    • Търговски мениджър – Веселина Георгиева, 0899 86 30 56
    • Търговец книжен пазар – Венета Димитрова, 0899 86 30 44
    • Търговец външна реклама – Мартин Радев, 0899 86 30 48