„ФолиАрт“ ООД
ЕИК: BG 34057238

9300 Добрич, бул. 25-ти септември №49

(+359) 058 651 666
(+359) 058 651 676
(+359) 058 602 200

Еmail: foliart@foliart.net
Търговски мениджър – Веселина Георгиева, 0899 86 30 56
Търговец книжен пазар – Венета Димитрова, 0899 86 30 44
Translate »