Фолиарт ООД

Добрич 9300, Бул. “25-ти Септември” 49  

(+359) 058 651 666
(+359) 058 651 676
(+359) 058 602 200
email: foliart@foliart.net

    • Търговски мениджър – Веселина Георгиева, 0899 86 30 56
    • Търговец книжен пазар – Венета Димитрова, 0899 86 30 44
    • Търговец външна реклама – Мартин Радев, 0899 86 30 48

София 1000, Бул. „Ситняково“ 23, Офис център “Ситняково”, ет. 6, офис 606

    • Търговец външен пазар – Емил  Харачиев, 0895 727 553, e-mail: emilharachiev@foliart.net
    • Търговец книжен пазар – Даниела Данева, 0888 57 06 74, e-mail: d.daneva@foliart.net