Николай Радев бе избран за председател на Стопанска камара – Добрич на проведеното Общо събрание на […]