Професионалното ориентиране има изключително важна роля за младежите в училищна възраст. Екипът на Младежки център – Добрич изгражда мост между местния бизнес и младежите, за да им помогне в избора на подходящо продължаващо образование и работа, които да отговарят едновременно на техните желания и интереси, но и да са в съответствие с техните лични възможности и качества.

Посещението във фирма „Фоли Арт“ се осъществи като част от дейността „Първи срещи с работодатели“, чиято цел е да запознае младежите от областта с успешни фирми от развити отрасли. По този начин младежите научават информация „от кухнята“, която би могла да им бъде полезна в кариерното ориентиране. Благодарение на екипа на „Фоли Арт“,  учениците от ЕГ „Гео Милев“ станаха свидетели на различните процеси в реализирането на проекти в рекламата, книгоиздаването и най-новите технологии, които се използват активно в бранша.

Дейността се изпълнява по проект BGLD-1.003-0001 „Младежки център Добрич – Вашето днес“ на Община град Добрич, програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.