Метални пирамиди и стойки, подходящи за обозначаване и визуална комуникация.