Николай Радев, съуправител и съсобственик на „Фолиарт“, в интервю за Радио „Фокус“ – Варна

Фокус: Как възникна идеята за организиране на форума „Взаимодействие между бизнес и образование“?

Николай Радев: Идеята се роди абсолютно спонтанно на среща, на която бях при Галя Миткова, началник на канцеларията на кмета на Община Добрич. Неформално се заговорихме за образованието. Аз споделих моята кауза, а тя е решаване на проблема с кадрите, тяхната подготовка, дуалното образование, въобще всички проблеми на бизнеса, за които има наболяла нужда да бъдат решени. В процеса на разговора изникна и самата идея да бъде направена среща, на която различните страни – бизнес и образователни структури, да кажат своите проблеми. Споделихме идеята на кмета Йордан Йорданов и той веднага я прие. Оттам нататък аз споделих с колегите от Стопанска камара в София, че имаме желание да организираме такъв един форум, за който аз дори нямах намерение такава официалност да му бъде дадена. Общината оказа пълна подкрепа, заявиха че ще поканят заместник-министър, който даде тежест на самата среща, да й се осигури чуваемост, за да се чуят нашите проблеми нагоре и там където трябва и съответно направиха програмата на събитието. Аз от своя страна се обадих на Петя Евтимова, която е ръководител на проекта „Домино“, който се оказва ключов за дуалното образование, полезно нещо, което ние от бизнеса за съжаление не познаваме достатъчно.

Фокус: Бих искала да ви попитам вие, като човек, представител на бизнеса, с опит, как ще определите състоянието на образованието у нас?

Николай Радев: Все още е в ход анкетата, която ние от Стопанска камара стартирахме. Въпросите са отправени към нашите колеги от бизнеса, но предварително направените анализи показват, че за нас е важен един единствен въпрос, а именно има ли подходящи паралелки в образователната система на нашия град. Масово отговорите са: имаше, но вече са закрити. Запознат съм с план-приема за миналата и за тази година. Това, което видях от справката е, че има интересни паралелки, които биха били подходящи за местния бизнес, но няма интерес към тях от учениците. Аз си задавам въпроса: защо го няма интересът? Ако връзката между образование, бизнес и фирмите е прекъсната, няма как да се случат нещата. Ако трябва образно да опиша нещата, те изглеждат като  два прозореца, които гледат в различни посоки. Ако ние се съберем в една стая и си поговорим, ето ние имаме нужда от това и това, вие предлагате това и това обучение, ние сме готови да отворим нашите фирми и да поканим децата вътре в тях, да видят, да се запознаят с процеса на работа. Аз мисля, че бихме постигнали една по-различна мотивация. Самият аз съм пример за дуалната система на образование. В крайна сметка от Математическа гимназия аз завърших в Механотехникума по механизация на селското стопанство. Тогава си мислех: аз ще стана художник и това изобщо не ме интересува. Оказа се, че в момента аз работя по всичките свои образования. Занимавам се и с реклама, и със земеделие. Човек не знае превратностите на съдбата къде могат да го отведат. Винаги е полезно човек да опита нещо ново и различно.

Фокус: Всъщност от това, което споделихте, разбирам, че вашият житейски път е пример за успешно взаимодействие между различни области. Това е заложено и в самото име на форума, който предстои. Първата и основна допирна точка е диалогът.  Кои ще бъдат другите допирни точки в търсенето на взаимодействие между бизнес и образование?

Николай Радев: Разговорите тепърва предстоят. Бих използвал възможността да поканя всички видове училища да станат членове на Стопанска камара. Ние на първият ни Управителен съвет взехме решение да поканим болници и училища и да ги освободим от ангажимента членски внос. Това го правим, за да могат те да достигат до нашата информация, ние да можем да се обръщаме към тях, защото ние имаме голяма по обем дейност. Това може да се види на сайта на Стопанска камара. Ние – камарата в Добрич и тази в София, имаме единна политика по някои въпроси, които касаят не само бизнеса, но и обществото като цяло. Информирайки всички наши членове, запознавайки ги с дейността на Стопанска камара, активно можем да продължим диалога, а той ще прерасне в реални действия.

Фокус: Ако трябва да обобщите целта на това търсено взаимодействие, каква ще е тя? Да задържите младите хора в града, да им бъде осигурена работа? Какво ще търсите с това взаимодействие?

Николай Радев: Посоките са много. Ние сме закъснели тотално. Масово малките и средни фирми в България са на възраст между 20 и 30 години. Това са фирми на прехода, преминали през всякакви изпитания. Кадровият проблем винаги е бил налице. Започнахме обучение на кадри. След това започна миграция от Добрич към по-големите градове, а след това и към чужбина. Това са проблеми, които несъмнено всеки един представител на бизнеса е изпитал на гърба си. Бих искал да споделя, че мотивацията която ние се опитваме да постигнем, е в следната посока – да привлечем младите хора, да ги задържим в нашия град. Това може да се осъществи чрез спазване на 5 основни принципа – инвестиции в пътна инфраструктура, инвестиции в машини, инвестиции в пазари, инвестиции в работна ръка, инвестиции в екология. Всички трябва да вървят заедно и това вече е осъзнато от бизнеса, нещата трябва да вървят ръка за ръка. Затова правим този форум заедно с Общината.

Фокус: Няма да ви питам дали сте оптимист. Фактът, че сте сред инициаторите на един такъв подобен форум е достатъчно показателен, но какво ви дава оптимизъм?

Николай Радев: Трудно е да се отговори кое би накарало човек да бъде оптимист, защото за да си такъв, не трябва да имаш само едно нещо, което да ти оптимизира. Трябва всичко около теб да ти дава надеждата, да се чувстваш в оптимистично настроение. Въпреки негативизма около нас, в крайна сметка има го усещането за малки крачки в посока на промяна към добро. Китайците казват: дългият път се извървява с малки стъпки.

Фокус: Благодаря за този разговор!

Жулиета НИКОЛОВА


Чуйте интервюто: Звуков файл 1 , Звуков файл 2