Мъдри приказки

Приказките на Диана Петрова са широк прозорец, разтворен пред погледа на детето и семейството. Те са едновременно път за спасение, първи житейски уроци и балсам за душата.

Поучителни и изпълнени с мъдрост, те отвеждат деца и родители в шарен приказен свят, в който всеки читател или слушател намира своя истина, ново прозрение и много усмивки.

Истински, дълбоки, написани с много любов и топлота, приказките на Диана разхождат децата сред цветните приключения на съвременния свят. Някои от приказките имат изключително силно терапевтично действие.

Теодора Танева, психолог

Приказките са близки до детското светоусещане и най-вече носят някаква поука, което ги прави не само интересни за децата, но и полезни за нас, възрастните, в опита ни да предадем опит и познание на детската душа.

Ивелина Стаменова, Фондация „Иввена”

Книгата е интересна, вълшебна, топла и добра. Кара и деца, и възрастни да се замислят. И всяка следваща приказка е все по-увличаща!

Ива Бонева, Изпълнителен директор,
Център за приобщаващо образование

Когато четем на глас приказките на Диана Петрова, децата в градината съпреживяват чувствата на героите, а като приключим с четенето, всички отварят душите си и започват да мечтаят, да споделят, да чувстват!

Ася Ванева – магистър по клинична психология; ЦДГ № 3 „Радост“

Формат: 70/100/16
Коли: 7
Печат: Фолиарт ООД

Категория:

Translate »