Ученици от VII клас на Основно училище “Христо Ботев” – Добрич, посетиха “ФолиАрт” като част от програмата за професионално ориентиране. Те разгледаха производствените помещения. Пред учениците беше направена демонстрация как работят различните видове машини.