Съуправителят на „Фолиарт“ и председател на Стопанска камара – Добрич, Николай Радев даде интервю за dobrichonline.


Как ще коментирате изборните резултати?

Резултатите не са неочаквани и, в същото време, са твърде притеснителни, тъй като не дават добра управленска перспектива. А за бизнесът от ключово значение е да има стабилно и прогнозируемо управление, с дългосрочна перспектива и ясна политика. Настоящият състав на Народното събрание не предполага сформиране на стабилно правителство. Ако изобщо се стигне до сформиране на правителство, то ще е коалиционно, твърде вероятно коалицията ще е на безпринципна основа, без отчетливи политически намерения, включително в областта на икономическата, финансовата и социалната сфери. Всичко това, на фона на съществуващите и задълбочаващите се кризи, ме кара да бъда по-скоро песимист. Най-вероятно политическата рулетка ще се върти още дълго време, а това не е добра перспектива.

Защо за пореден път избирателната активност е толкова ниска?

Краткият отговор е „защото хората се умориха от избори“. По-дългият отговор е свързан с недобре структурираната ни политическа система – с ясни субекти в ляво, в дясно и в центъра. В България няма стабилна десница, няма и стабилна левица, а преобладават политически формации с клиентелистки, конюнктурен, временен характер. В допълнение, наслагва се усещането за влияния на чужди геополитически интереси. Всичко това отблъсква гласоподавателите и ги кара да се чувстват, като че от тях нищо не зависи. И не на последно място, политическите формации така и не успяха да формулират ясни послания, насочени към конкретните проблеми на конкретните обществени групи. През цялата кампания ни заливаха с популизъм и геополитика, но никой не се осмели да каже как, с какви конкретни действия възнамерява да управлява кризите и, нещо повече – да изведе обществото ни извън кризите, да ползва кризите за възможност за развитие. Нещо повече, всички вкупом заложиха на общественото противопоставяне – политическите действия и говорене разделиха обществото ни до крайност, което е най-големият грях на политиците.

Кои са най-спешните за решаване проблеми пред бизнеса?

Няма съмнение, че най-тежкият и належащ проблем е енергийният. За разлика от населението, което все още е защитено от ценовия шок, бизнесът наистина изнемогва под натиска на високите цени на ток и газ. По-големият проблем е липсата на прогнозируемост. Ние днес не знаем утре каква ще е цената на ел.енергията, не знаем ще има ли, докога и в какви размери компенсации. Не знаем кога пазарът ще се успокои, така че изобщо да престанем да говорим за компенсации. Не знаем ще имаме ли нужните количества природен газ и на каква цена ще е той. Всички тези неизвестни принуждават бизнеса в аванс да калкулира по-високите си разходи върху крайната продукция, а това помпа инфлацията и изяжда доходите.

Друг сериозен проблем е влошената или прекъсната верига на доставки. Няма бизнес в момента, който да не се оплаква от проблеми със снабдяването с основни суровини и материали. Няма количества, бавят се доставките, цените растат при всяка следваща доставка… И най-лошото е, че не се вижда светлина в тунела.

Иначе, в по-дългосрочен план, продължават да стоят на дневен ред проблемите, свързани с инвестиционната среда, липсата на електронно правителство, необходимостта от ограничаване на регулаторните режими, реформите в обществените системи – образование, здравеопазване, социално осигуряване и т.н.

Изключително важно е, особено в този кризисен период, да се запази съществуващата данъчна система и новите управляващи да не си помислят за промени в тази сфера, защото това би бил пореден удар върху икономическото ни развитие и бизнес средата.

И малко да спекулираме – Очаквания при съставяне на редовно правителство? И перспектива-отново служебен кабинет?

Ясно е, че няма да останем без правителство – редовно или служебно, правителство ще имаме. Въпросът е какво ще е качеството на това правителство, какви ще са неговите действия, ще успее ли да ни изведе от наслоените кризи, как, в какви срокове ще го направи. Твърде много са въпросителните и към днешна дата е трудно да се правят каквито и да било прогнози. Отново ще повторя – за бизнеса е важно да има стабилност и прогнозируемост. Ние не искаме да ни помагат – искаме да не ни пречат да работим в спокойна среда, да си изкарваме парите, да си поддържаме работниците и да осигуряваме чрез данъците си просперитета на държавата. Няма бизнес, който разчита на помощи, но и няма бизнес, който би могъл добезкрай да издържи на икономически експерименти, на каквито ни подлагат през последните 2-3 години.