Благотворителна кампания „Споделен хляб“ набира хранителни продукти за самотни възрастни хора и деца в неравностойно положение […]