Татяна Иванова е на 17 години – стипендиантка на Space Camp Turkey от 2018 г., дъщеря […]