Годишният отпуск на „ФолиАрт“ е от 05.08.2019 до 16.08.2019 г. (32 и 33-та седмица). Първият работен […]