„Фолиарт“ стартира изпълнението на проект „Подобряване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал на „Фолиарт“ ООД чрез инвестиция в нови високотехнологични машини“.

Проектът се финансира от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, със средства от Европейския фонд за регионално развитие.

Общата стойност на проекта е 529 693.32 лв., от които 315 167.51 лв. европейско и 55 617 лв. национално съфинансиране.

Проектът ще се изпълнява от 17 февруари 2020 г. до 20 април 2021 г.

Категория: