Във връзка с някои публикации в онлайн медии със съмнителна репутация за предстояща забрана на шлемовете и маски от PET публикуваме заповедта на Министъра на здравеопазването от 21.10.2020 г., от която е видно, че подобна забрана не се въвежда. Нещо повече, в заповедта изрично е упоменато, че като предпазно средство се приемат дори кърпи и шалове.

Убедени сме, че медийните публикации са част от некоректна търговска практика с цел елиминиране на конкуренти от пазара чрез разпространение на фалшиви новини (fake news). Призоваваме нашите клиенти да не се поддават на подобни манипулации. С предлаганите от „ФолиАрт“ шлемове и маски можете да се запознаете и да поръчате ТУК.


Извадки от заповедта:

Категория: