Николай Радев бе избран за председател на Стопанска камара – Добрич на проведеното Общо събрание на организацията. Той е съсобственик и управител на рекламна агенция и печатница „ФолиАрт“ ООД. Занимава се с частен бизнес от 27 години и познава проблемите му.

Като основен той посочи липсата на кадри – както квалифицирани, така и неквалифицирани. Недостигът на работна ръка е проблем за всички браншове в региона и в следващите 5 години ще стане тройно или четворно по-голям, ако не се вземат мерки, смята Николай Радев. Като решение той вижда създаването на паралелки в училищата за обучение по професии, от които бизнесът реално се нуждае – в земеделието, леката промишленост, услугите и др. Ние като работодатели също трябва да направим работните места привлекателни за хората, добави той.

Николай Радев сподели, че това, което го мотивира да поеме отговорността да бъде председател на Стопанска камара – Добрич е неговата кауза за обединение на бизнеса за решаване на общите проблеми.

Друга важна цел пред новото ръководство е увеличаване на членовете на местната организация, които към момента са останали 10. Единствено през обединение на бизнеса можем да постигнем нашите цели, заяви Николай Радев.

Гости на Общото събрание бяха главният секретар на Българската стопанска камара Добри Митрев и главният директор „Регионални организации“ в БСК Мирослав Тончев.

Изключително съм обнадежден, че в този красив български регион, в житницата на България, все още има предприемачи с непримирим дух, сподели Добри Митрев. Предприемачите създават благата в нацията, държавата само ги преразпределя, отбеляза главният секретар на Българска стопанска камара. Проблемите с кадрите, с административните пречки и др. с годините се натрупват и тяхното решаване става все по-трудно, смята той. Стопанска камара – Добрич е обединение, в което има конкуренти, но проблемите им са общи, отбеляза Добри Митрев. По-високите доходи ще дойдат, когато бизнесът работи в конкурентна среда, в нормални условия; когато държавата не просто не създава пречки, а чува гласа на българския бизнес, заяви той.

Пред присъстващите главният секретар на БСК подчерта значимостта на Област Добрич за общото икономическо развитие на страната и необходимостта от активизиране на местната Стопанска камара в подкрепа на регионалния бизнес. „По една или друга причина, активността на БСК в региона до момента не беше на нужното ниво. Знаете, че от 2018 г. БСК е с ново ръководство, което има амбицията да активизира ролята на бизнес структурите на местно ниво. Част от тази организационна цел е и възстановяването на Стопанска камара – Добрич“, каза Добри Митрев. Той изрази увереност, че новото ръководство на СК-Добрич има потенциала да консолидира местния бизнес около ключовите проблеми и, в диалог с местната власт, да търси съответните решения. Главният секретар на БСК се ангажира екипът на Камарата да оказва необходимата методическа и експертна помощ, да предоставя изпреварваща информация за готвени нормативни промени, за национални и европейски инициативи, в които може да бъде привлечен и добричкият бизнес. „Благоденствието на един народ идва от благоденствието на неговите предприемачи. Трябва да използваме, отглеждаме и поощряваме предприемаческия дух, за да си подредим държавата и да осигурим силна икономика“, каза Добри Митрев.

От своя страна, новоизбраният председател на СК-Добрич Николай Радев изрази мнение, че гласът на бизнеса трябва да бъде чуван, за да се създават условия за откриване и поддържане на качествени работни места, гарантиращи високи доходи. „Само обединен бизнесът може да упражнява ефективен натиск за премахване на административни и други пречки пред свободната стопанска инициатива. А не е тайна, че към днешна дата пречките продължават да са прекалено много, особено за микро и малките предприятия, които ежедневно биват задушавани от нови и нови регламенти, генериращи нови и нови финансови и административни тежести“, каза Николай Радев. Той не скри амбицията си да работи за изграждането на една силна регионална структура на БСК и да активизира развитието на бизнес контактите в региона.

В състава на новия Управителен съвет на Стопанска камара – Добрич освен председателят Николай Радев, влизат още членовете Николай Колев, Айдер Реджеб, Михаел Делийски и Веселин Димитров. За контрольор на организацията бе избран Емил Тасков.

Категория: