Търговско-промишлена палата – Добрич, ползва услугите на „ФолиАрт“ ООД за печат на 10 книги с фотографии и текст на 11 езика по проект Signs in the City (2007 г.) и проект Beyond Signs in the City (2009 г.) и дизайн, изработка и печат на промоционални материали – банери, флайери и постери по проект „ISO QUAM“.

Избрахме „ФолиАрт“ ООД като изпълнител, поради високото качество на услугата, която предлага, поради гъвкавостта и готовността да реагира адекватно на нашите изисквания.

Наблюденията ни показват, че „ФолиАрт“ ООД разполага с отличен екип от квалифицирани специалисти с подчертано професионално отношение към поставените задачи и креативност при изпълнението им.

Отчитаме, че съвместната ни работа е изключително ползотворна. Установихме трайни партньорски отношения с „ФолиАрт“ ООД и разчитаме на лоялността и високата стойност на услугите им за бъдеща съвместна работа.

ГЕРМАН ГЕРМАНОВ
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА ТПП-ДОБРИЧ

 

Категория: