Настоящата се издава на „ФолиАрт“ ООД – гр. Добрич, в уверение на това, че дружеството е изпълнило договор с предмет „Осигуряване на информация и публичност на проект „Устойчивост, мобилност, достъпност в трансграничния регион Констанца – Добрич – транспортна инфраструктура“ SMART, MS CODE 114, по Договор №49417/28.06.2011 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програма за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007-2013 г. Договорът е на стойност 10 367,49 лв. без ДДС.

Дейностите по осигуряване на информация и публичност по проекта са: изработване и монтиране на временни билбордове и постоянни табели в зоната на интервенция по време на изпълнение на СМР, организиране и провеждане на пресконференция, публикуване на прессъобщения в местни, национални и регионални медии, изработване на плакати и информационни пакети за пресконференции, изработване на брошури.

При съвместната ни работа екипът на фирмата се отличи с безспорен професионализъм и компетентност, както и стриктно изпълнение на договорните отношения.

Ръководството на Община Добрич има отлични впечатления от високото качество на предоставените ни продукти, графичния им дизайн и извършените услуги.

С удоволствие препоръчваме „ФолиАрт“ ООД като отговорен и всеотдаен партньор за изпълнението на дейности по изработване на информационни и рекламни материали.

ДЕТЕЛИНА НИКОЛОВА
КМЕТ НА ОБЩИНА ДОБРИЧ

 

Категория: