С настоящата референция изказваме задоволството си от изпълнението от страна на „ФолиАрт“ ООД – Добрич на „Договор за отпечатване на избирателни бюлетини за гласуване за общински съветници, кметове на общини и кметове на кметства на територията на област Добрич“ за Избори 2011 г., сключен въз основа на спечелена обществена поръчка.

Изразяваме своята удовлетвореност от качеството и професионализма на изпълнение, спазването на сроковете по договора и коректността на взаимоотношенията, проявени от страна на фирмата при изпълнението на поетите ангажименти.

С настоящата препоръка декларираме, че всички дейности по договора са извършени в съответствие с нормативните изисквания, като постигнатите резултати напълно отговарят на нашите изисквания.

Препоръчваме „ФолиАрт“ ООД – Добрич като фирма, която е в състояние да изпълни с чувство на отговорност и с високо ниво на професионализъм поетите от нея задължения.

С уважение,

ЖЕЛЯЗКО ЖЕЛЯЗКОВ
Областен управител на област Добрич

 

Категория: