Източник: ИА Добруджа

Николай Радев е съсобственик  и съуправител на Рекламна агенция и печатница ФолиАрт.

Фирмата има вече своята 25-годишна история и работи в сферата на рекламата и полиграфията.

Една от основните дейности е производството на книги. Годишно, в печатницата на ФолиАрт  се печатат около 700 000 книги. Фирмата работи с едни от най-големите  издателства у нас.

Рекламната агенция обслужва туристическия бизнес  почти по цялото Черноморие. Рекламната дейност  се случва случайно в живота на Николай Радев. За трудностите, за предизвикателствата, за  екипа и за устойчивостта на бизнес единицата, която управлява, Николай Радев откровено споделя в „Бизнес портал” на радио „Добруджа” .