Излезе от печат книгата на доц. д-р Даниела Илиева „Комуникация НАвреме и НА място“.

Целта на книгата е да подготви читателя за едно различно общуване. Дава се концептуална рамка и специфични умения за комуникация в комплексна среда.

Представят се инструменти за постигане на лични, академични, професионални и стратегически бизнес цели.

В книгата се представят умения за комуникация през различен поглед, а именно чрез поемане на отговорност за комуникационния процес. Освен различни теории и модели за комуникация, книгата представя на читателите тенденциите във вербалната и дигиталната комуникация,  като най-задълбочено е представен НЛП модела (невро-лингвистично програмиране).

Отделя се специално внимание на невербалната комуникация и презентационните умения като ключови за съвременния, отговорен комуникатор, независимо дали комуникацията се осъществява в неформална или формална среда, в личен или професионален контекст.

Книгата завършва с отделна глава, посветена на конвенционални, модерни и различни практически приложими техники и стратегии за усъвършенстване на комуникационните умения, сред които НЛП техники, сугестопедични модели и др.

________________

Заглавие: „Комуникация НАвреме и НА място“
Автор: Доц. д-р Даниела Николаева Илиева
Рецензент: Проф. д.ф.н. Иванка Мавродиева
Стилистичен редактор: Д-р Антоанета Ангелова
Графичен дизайнер: Недко Минков
Предпечат и печат: ФолиАрт ООД
Издател: Издателска къща „Божидар Данев“ ЕООД
София, 2020 г.
ISBN:
 978-619-91527-1-3 ©

Можете да закупите книгата ОТТУК

Категория: