Излезе от печат петият брой на сп. Noblesse Oblige. Изданието е посветено на  40-годишнината на Българската стопанска камара.

Категория: