Печатница „ФолиАрт“ ООД е важен партньор на издателството „Егмонт България“. За последните няколко години там е отпечатана значителна част от книжната продукция на „Егмонт България“.

За всяка възложена поръчка се сключва договор, който регламентира деловите условия, конкретните производствени цени и датите на залагане и предаване на готовата продукция. Печатница „ФолиАрт“ ООД стриктно спазва договореностите, като не допуска закъснения в предаването на готовата продукция. Офертите за цените на изработка се предоставят навреме, детайлно специфицирани. Персоналът на печатницата има висока делова култура, като отношението към клиентите е професионално и коректно.

Печатница „ФолиАрт“ е въвела високи стандарти за качество, което се постига благодарение на инвестиции в техника и обучение на персонала. Отличното полиграфично изпълнение е основание „Егмонт България“ да отпечатва при тях книги на световно известни автори.

За „Егмонт България“ сътрудничеството с печатница „ФолиАрт“ има дългосрочно значение.

Категория: