Годишният отпуск на „ФолиАрт“ е от 5 до 16 август 2019 г.
Заявки, направени след 19.07.2019 г., ще бъдат приети и обработени, но изработени след 19.08.2019 г.